Ετήσια έρευνα αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών από το Eπαγγελματικό Eπιμελητήριο Αθηνών

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο δεν απαιτεί πολύ χρόνο, με βάση την δική σας γνώμη και εμπειρία από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Στόχος μας είναι, μέσω των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας και να αξιολογήσουμε τις υπηρεσίες μας, ώστε να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερo.

Η ομάδα του Συστήματος Ποιότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σας ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας, θα σεβαστεί την γνώμη σας  και θα δεσμευτεί για την εχεμύθεια του εγγράφου αυτού.

Από την Διοικητική Επιτροπή