Ευρωπρωταθλήτρια στα «κόκκινα» δάνεια η Ελλάδα!

Άβυσσος χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, όσον αφορά στα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και η Κύπρος, που έχει ανάλογο πρόβλημα, καλείται να διαχειριστεί «κόκκινα» δάνεια απέχουν 20 ποσοστιαίες μονάδες από τα αντίστοιχα της Ελλάδας!

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του SSM, τα Συστημικά Ιδρύματα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Πορτογαλίας κατέγραψαν τους υψηλότερους δείκτες ΜΕΔ (οι σταθμισμένοι ανά χώρα μέσοι όροι διαμορφώνονται σε 43,4%, 20,7% και 14,5%, αντίστοιχα, το γ΄ τρίμηνο του 2018). Η εξέταση της τάσης δείχνει ότι ο δείκτης ΜΕΔ μειώθηκε σημαντικά έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους για τα ΣΙ της Κύπρου (-13,3 ποσοστιαίες μονάδες), της Σλοβενίας (-5,3 ποσοστιαίες μονάδες), της Ιρλανδίας (-3,7 ποσοστιαίες μονάδες), της Πορτογαλίας (-3,6 ποσοστιαίες μονάδες), της Ελλάδος (-3,2 ποσοστιαίες μονάδες) και της Ιταλίας (-2,5 ποσοστιαίες μονάδες).

Το γ΄ τρίμηνο του 2018 το μεγαλύτερο απόθεμα ΜΕΔ κατέγραψαν τα ΣΙ της Ιταλίας (153 δισεκ. ευρώ). Ακολουθούν τα ΣΙ της Γαλλίας (130 δισεκ. ευρώ), της Ισπανίας (95 δισεκ. ευρώ) και της Ελλάδος (90 δισεκ. ευρώ).

«Οι τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις. Η κερδοφορία παρέμεινε χαμηλή το 2018, γεγονός που επηρεάζει τη δυνατότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια στην οικονομία. Μεταξύ 2016 και 2018 οι τράπεζες που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις στη ζώνη του ευρώ αντιστάθμισαν τα χαμηλότερα επιτοκιακά περιθώρια μέσω της πιστωτικής επέκτασης, ενώ τράπεζες με χειρότερες επιδόσεις πραγματοποίησαν απομόχλευση. Η μείωση του πλεονάζοντος δυναμικού και του υψηλού κόστους βελτιώνει την κερδοφορία. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να μειωθεί περαιτέρω το εναπομένον απόθεμα των ΜΕΔ, καθώς και οι κρυφές ζημίες και η αβεβαιότητα ως προς την αποτίμηση ορισμένων σύνθετων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.