Φουλ των επενδυτικών δαπανών στην τεχνολογία

Στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, μπαίνουν, πλέον, οι επιχειρήσεις, ρίχνοντας το βάρος των επενδυτικών τους δαπανών στην τεχνολογία. Κοινώς, όσοι μείνουν πίσω, επιμένοντας στις… παραδοσιακές μορφές του επιχειρείν, κινδυνεύουν να χάσουν το τρένο.

Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton, που διεξήχθη σε συνεργασία με τη CFO Research, τα ανώτερα οικονομικά στελέχη εφαρμόζουν ήδη, σε μεγάλο βαθμό, ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η προηγμένη ανάλυση (38%) και η μηχανική μάθηση (30%). Στο μεταξύ, όταν τα στελέχη ερωτώνται που θα επικεντρώσουν τις επενδύσεις τους την επόμενη διετία, απαντούν: στην Τεχνητή Νοημοσύνη (41%), στη ρομποτική αυτοματοποίηση (41%), στο Blockchain (40%) και στα drones-robots (30%). Επιπλέον, τα οικονομικά στελέχη σκοπεύουν να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή πολλών δημοφιλών τεχνολογιών κατά τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (45%) και της ευρύτερης κατανεμημένης τεχνολογίας λογιστικών βιβλίων (44%).

Σύμφωνα με την έρευνα (CFO Survey 2019), η μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς την τεχνολογία γίνεται ακόμη πιο εμφανής, εάν συγκριθούν οι τρέχουσες απαντήσεις των οικονομικών στελεχών με αυτές παλαιοτέρων ερευνών. Σήμερα, το 42% των οικονομικών διευθυντών απαντά ότι χρησιμοποιεί συστηματικά προηγμένες τεχνολογίες και τεχνολογίες αυτοματισμού στην εταιρική ανάπτυξη και το στρατηγικό σχεδιασμό. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2018 ήταν 18%.

Στο μεταξύ, το 40% των οικονομικών διευθυντών απαντά ότι εφαρμόζει ήδη προηγμένες τεχνολογίες και τεχνολογίες αυτοματισμού στη διαχείριση κινδύνου, σε σύγκριση με το 20% το 2018, ενώ το 30% κάνει χρήση machine learning έναντι 8% το 2018, τη στιγμή που ένα 25% απαντά ότι κάνει χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με 7% το 2018. “Οι οικονομικοί διευθυντές πρέπει να αγκαλιάσουν τις νέες τεχνολογίες για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία των εταιρειών τους. Η ταχύτητα με την οποία οι CFOsεπενδύουν στις τεχνολογίες πληροφορικής δείχνει ένα σαφές όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που θέλουν να δουν στις επιχειρήσεις τους”, σημειώνει η μελέτη.

πηγή: ΣΕΠΕ