Γενικεύεται η τάση μείωσης της φορολογίας στην ΕΕ

Τάση για μείωση των φορολογικών συντελεστών παρατηρείται ταυτόχρονα και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Συγκεκριμένα, πολλά κράτη έχουν ήδη προβεί σε μείωση του εταιρικού συντελεστή φόρου εισοδήματος, όπως ενδεικτικά η Κροατία, η Σλοβακία, η Ιταλία, ενώ μειώσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί ή αναμένεται να γίνουν σε άλλα κράτη, όπως στο Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο. Όσον αφορά τη φορολογία φυσικών προσώπων, παρατηρείται επίσης μία αυξημένη τάση για μείωση της φορολογίας. Η Πορτογαλία σταδιακά εξαλείφει την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης, ξεκινώντας από τα δύο χαμηλότερα φορολογικά κλιμάκια. Η Φινλανδία προχώρησε σε μία γενικότερη αναμόρφωση, μειώνοντας τους χαμηλότερους και υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές και αυξάνοντας παράλληλα τις μειώσεις φόρου των φορολογουμένων.

Πηγή: Grant Thornton

Β