Η φυγή των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΕ

Η φυγή των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΕ ξεπερνά τους 40.000 στο τελευταίο εξάμηνο.

Η φυγή των ασφαλισμένων από τον ΟΑΕΕ ξεπερνά τους 40.000 στο τελευταίο εξάμηνο.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί, αφού όλοι φοβούνται…

Μέσα σε ένα μόνο μήνα, τον Οκτώβριο του 2016, έκλεισαν μπλοκάκια και βιβλία στον ΟΑΕΕ 9.000 ασφαλισμένοι, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται αύξηση 10-20% σε λογιστικά γραφεία και υπηρεσίες του ΟΑΕΕ από ελεύθερους επαγγελματίες που σταματούν να πληρώνουν, παρότι δεν βγαίνουν στην σύνταξη.

Από τους 9.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έφυγαν σε ένα μόλις μήνα οι 5.125 διέκοψαν στην ασφάλισή τους παίρνοντας εξαίρεση από τον ΟΑΕΕ, οι 504 διέκοψαν τον ΟΑΕΕ λόγω υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, είτε λόγω θανάτου και οι 3.873 έφυγαν με διακοπή επαγγέλματος.