Οι νέες ρυθμίσεις των 120 δόσεων και οι αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας – Οικονομικής συμβούλου.


Κατατέθηκε εχθές το απόγευμα στη Βουλή προς ψήφιση το νέο σχέδιο νόμου, που περιμένουμε σχεδόν ένα χρόνο.

Φαίνεται να διορθώνονται ή να ρυθμίζονται αδικίες του παρελθόντος, με μία πρώτη ματιά και πριν από την ολοκλήρωση της τελικής μορφής του επικείμενου νόμου. Επέρχονται αλλαγές που θα ανακουφίσουν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού.

Έχουμε λοιπόν τις πολυσυζητημένες 120 δόσεις για το σύνολο των οφειλών στους Φορείς του Δημοσίου που δημιουργήθηκαν έως 31.12.2018.

120 ΔΟΣΕΙΣ ΚΕΑΟ

-Θα παρέχετε έκπτωση έως 85% επί πάσης φύσεως προσαυξήσεων σε μη μισθωτούς, με επανυπολογισμό του κύριου ποσού οφειλόμενης ασφάλισης ή όχι κατ΄ επιλογή του ασφαλισμένου.
– Στους ασφαλισμένους πρώην ΟΓΑ θα παρέχετε έκπτωση έως 100% με την υπαγωγή σε ρύθμιση.
-Ρυθμίζονται επίσης οι εργοδοτικές εισφορές με έκπτωση στις προσαυξήσεις και τα τέλη έως 85% των χωρίς μείωση από επανυπολογισμό του κεφαλαίου, καθώς και υπαγωγή στην ρύθμιση οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο.
-Στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν κι όσοι έχουν αιτηθεί στον ν. Κατσέλη 3869/10 και δεν έχουν τελεσιδικίσει χωρίς να ακυρωθεί η αίτηση για άλλου είδους οφειλές που συμπεριλαμβάνονται.
-Η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ και χάνεται σε περίπτωση που δεν πληρωθούν 2 δόσεις.
-Η ρύθμιση θα επιβαρύνετε με τόκο 5%.
-Για την διευκόλυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων θα δίδετε ασφαλιστική ενημερότητα διάρκειας 2 μηνών. Επιπλέον και τα νομικά πρόσωπα θα υπάγονται στις ρυθμίσεις με αποτέλεσμα και οι επιχειρήσεις να δικαιούνται το ευεργέτημα της ενημερότητας προκειμένου των οικονομικών συναλλαγών τους.
120 ΔΟΣΕΙΣ Οφειλές Δ.Ο.Υ
-Άπαξ απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων από 10% -100% με 120 δόσεις σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και 30 δόσεις για νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
-Έως 3.000 ευρώ κατ’ εξαίρεση ανά Υπηρεσία που υπάγονται οι οφειλέτες σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν θα επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ συνολικού εισοδήματος.
-Η υπαγωγή σε ρύθμιση θα υποβάλλεται μέχρι τις 28.06.2019 ενώ δύναται να παραταθεί.
-Αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων, ευεργέτημα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας
-Διατηρείτε το δικαίωμα να ασφαλίζετε το ποσό οφειλής να εγγράφονται υποθήκες και να μην χορηγείτε ενημερότητα για μεταβίβαση ακινήτου εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η απωλέσθη η ρύθμιση.

100 ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ
– Απαλλαγή 100% με εφάπαξ καταβολή.
– Απαλλαγή κατά ποσοστό από 50%-80% για χορηγούμενο ποσό δόσεων έως 100 ανώτατο όριο.
– Οι δόσεις δεν μπορεί να μικρότερες των 20 ευρώ.
– Άρση δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας φορολογικής.
– Μηνιαία προσαύξηση δόσης 5% σε περίπτωση καθυστέρησης επί του ποσού της δόσης.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Επιτέλους έρχεται η δικαίωση μετά από τόσο μεγάλη ταλαιπωρία για την ύψιστη αδικία που είχε τελεστεί στις χήρες της χώρας μας.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 12 ΤΟΥ 4387/16
Α. Καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισμοί που τίθενται στον επιζόντα σύζυγο, η συμπλήρωση δηλαδή του 55ου έτους της ηλικίας του επιζόντος κατά τον χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου.
Β. Καταργείται η καταβολή σύνταξης για 3 έτη σε περίπτωση που ο θάνατος συμβεί προτού συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας του επιζόντος συζύγου.
Γ. Οι συντάξεις χηρείας θα καταβάλλονται εφεξής ανεξάρτητα από την ηλικία του επιζόντος συζύγου ακόμα και μετά την παρέλευση της τριετίας.
Δ. Παρατείνετε η καταβολή σύνταξης λόγω θανάτου για τα δικαιοδόχα άγαμα τέκνα μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους αντί έως τα 18 ανεξάρτητα εάν φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Ε. Η ελάχιστη διάρκεια γάμου μειώνεται από 5 έτη 3 έτη.
Ζ. Αυξάνεται σε 70% από 50% που ισχύει το ποσοστό επί του ποσού της σύνταξης που δικαιούται να λάβει ο επιζών σύζυγος.
Η Ορίζεται ότι, το 50% της σύνταξης που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος μετά την παρέλευση της τριετίας , εφόσον εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από όποια πηγή δεν μπορεί να υπολείπεται των κατώτατων ορίων σύνταξης της εθνικής κατώτατης σύνταξης ήτοι 384 ή 360 ευρώ.
Ι. Χορηγείται στα τέκνα του θανόντος ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος και μετά τα 24 έτη έως και τα 35 έτη.
Το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ θα ισχύει από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αλλά και σε όσες αποφάσεις έχουν ήδη εκδοθεί κατ εφαρμογή του ν.4387/16
-Εξίσου σημαντική θεωρείται η δυνατότητα που δίνεται σε ασφαλισμένους που ενώ θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εν τούτοις αδυνατούν να λάβουν σύνταξη λόγο χρεών. Δίνεται η δυνατότητα πλέον, να συνταξιοδοτηθούν με την υπαγωγή στην ρύθμισης δόσεων, οι οποίες θα συμψηφίζονται ή θα παρακρατούνται σε ίσες δόσεις μηνιαίες που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 40 για σύνταξη γήρατος ή θανάτου και περισσότερες από 60 για συντάξεις αναπηρίας. Επιπρόσθετα όσοι έχουν καταβάλει διαφορά ποσού ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου την συνταξιοδότηση τους αλλά προέκυψαν και νέα ποσά, αναδρομικά όλο το ποσό επαναϋπολογίζεται με τις μειώσεις τόκων και προσαυξήσεων αφαιρούνται οι καταβολές του οφειλέτη και σε ισόποσες δόσεις παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης.
-Επιπλέον το νέο νομοσχέδιο ακολουθεί Ευρωπαϊκή οδηγία στην οποία αιτιολογούνται πλέον οι απολύσεις των μισθωτών από τις επιχειρήσεις.
-Θα παρέχεται πρόσβαση των εργαζομένων στο πληροφοριακό υλικό της ΕΡΓΑΝΗ.
-Επεκτείνεται το δικαίωμα λήψης άδειας φροντίδας τέκνου.
-Απαλλάσσεται το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Επίδομα Στέγασης από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ του Δημοσίου, δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται.
-Ο μισθωτός θα πρέπει το τελευταίο 12μηνο να έχει πραγματοποιήσει 50 από 75 ημέρες εργασίας ώστε να χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, και ο μη μισθωτός να έχει συμπληρώσει 2 μήνες ασφάλισης. Από 01.03.2019-29.02.2019
-Αλλαγή στα ηλικιακά όρια απόκτησης δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου άμεσα και θα γίνουν γνωστές και οι λεπτομέρειες.


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Email:[email protected]
Τηλ 2110168045
Web: https://taxgservices.business.site