Οι τιμές καυσίμων στις χώρες της ΕΕ στο τέλος του 2019

Η Ελλάδα και πάλι κατείχε μια από τις πρώτες θέσεις στις τιμές των καυσίμων στην ΕΕ. Τηρουμένων δε των αναλογιών των εισοδημάτων, οι τιμές αυτές είναι πανάκριβες για τα φτωχά βαλάντια του μέσου Έλληνα επαγγελματία και καταναλωτή.

Από το δελτίο τιμών και φόρων καυσίμων της ΕΕ -28 της 16ης Δεκεμβρίου 2019 συνάγονται τα παρακάτω στοιχεία:

  • Στην βενζίνη αμόλυβδη – 95 η Ελλάδα κατείχε την 3η ακριβότερη τιμή στην ΕΕ των 28 κρατών – μελών και ήταν κατά 12,12% ακριβότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ-28 και
  • Στο πετρέλαιο κίνησης είχε τη 10η ακριβότερη τιμή η οποία ήταν φθηνότερη κατά 2,59%  της μέσης τιμής της ΕΕ-28.
  • Στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης η χώρα μας κατείχε την 3η υψηλότερη φορολογία στην αμόλυβδη – 95 και την 14η θέση στο πετρέλαιο κίνησης.

 

Το Δελτίο Τιμών της ΕΕ

Οι ειδικοί φόροι και ο ΦΠΑ στην ΕΕ

Δείτε τους πίνακες (κλικ στους πίνακες)

ΟΙ ΤΙΜΕΣ

 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ

 

Ο ΦΠΑ

Πηγή: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin#content-heading-3

Β