Ιδιωτικό χρέος: 73 φορολογούμενοι οφείλουν 32 δις ευρώ!

Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.

Η ακτινογραφία των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο.

Από την παρουσίαση του κ. Γ. Πιτσιλή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δημοσιογράφους, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση.

Από τα περίπου 100 δις ευρώ την 1.1.2018, τα 47 δις προέρχονται από οφειλές που δεν έχουν σχέση με τους φόρους (πρόστιμα/προσαυξήσεις καθώς και πρόστιμα Κ.Β.Σ.)
 

Από τα 100 δις τα 13 θεωρούνται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.
 

 

Οφειλόμενα ποσά ανά πλήθος φορολογουμένων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή το 54,1% των οφειλετών έχει οφειλές έως 500 ευρώ. (περίπου 2,2 εκατ. φορολογούμενοι).

Από τα περίπου 100 δις οφειλών τα 32 δις τα οφείλουν μόλις 73 φορολογούμενοι.

Τα 80 από τα 100 δις δηλαδή το 80% των οφειλών, τα οφείλουν 7.700 φορολογούμενοι.

 

 

Πλήθος φορολογουμένων 

Ληξιπρόθεσμο

Πραγματικό ληξιπρόθεσμο (μείον ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές) 

0-10

525.758

914.091

914.091

Οκτ-50

337.729

9.806.344

9.806.292

50-500

1.338.423

298.272.024

298.269.469

500-2000

968.710

938.930.749

938.923.370

2000-3000

193.839

475.603.507

475.567.525

3001 – 5.000

205.516

796.321.049

796.281.434

5.001 – 10.000

209.265

1.466.621.943

1.466.076.463

10.001 – 20.000

128.471

1.795.050.379

1.794.235.860

20.001 – 50.000

88.214

2.719.296.858

2.717.053.444

50.001 – 100.000

32.418

2.253.137.685

2.245.022.323

100.001 – 150.000

11.492

1.395.714.107

1.386.761.251

150.001 – 300.000

11.768

2.460.479.309

2.434.251.533

300.001 – 1.000.000

9.506

5.042.331.347

4.799.413.922

1.000.001 – 1.500.000

1.889

2.300.179.491

2.089.404.502

1.500.001 – 10.000.000

4.665

17.267.342.099

15.428.132.997

10.000.001 – 100.000.000

1.121

28.658.939.523

21.041.215.870

100.000.001 –

73

32.091.083.652

28.558.658.146

TOTAL

4.068.857

99.970.024.156

86.479.988.493

 

Αναλυτικός πίνακας οφειλών με μεγαλύτερο εύρος κλιμακίων.

 

 

Πλήθος φορολογουμένων 

Ληξιπρόθεσμο

Πραγματικό ληξιπρόθεσμο (μείον ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές) 

Ποσοστό

Μέχρι 500 ευρώ

2.201.910

308.992.459

308.989.852

54,1162%

Από 500 – 2.000 ευρώ

968.710

938.930.749

938.923.370

23,8079%

Από 2.000 έως 20.000

737.091

4.533.596.878

4.532.161.282

18,1154%

Από 20.000  έως 100.000

120.632

4.972.434.543

4.962.075.767

2,9648%

από 100.000 έως 1 εκ

32.766

8.898.524.763

8.620.426.706

0,8053%

Από 1 εκ έως 100 εκ

7.675

48.226.461.113

38.558.753.369

0,1886%

Από 100 εκ και πάνω

73

32.091.083.652

28.558.658.146

0,0018%

 

 

 

 

 

 

4.068.857

99.970.024.157

86.479.988.492

 

Δείτε εδώ την παρουσίαση του κ. Γ. Πιτσιλή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

ΑΣΒ