tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Ηλεκτρονικά η έκδοση και διαβίβαση των δελτίων αποστολής

Με διατάξεις νομοσχεδίου του υπουργείου οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας», που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, προβλέπεται η ψηφιακή έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία για τη ελληνικά ελεγκτικά πρότυπα παραστατικών για τη διακίνηση αγαθών και η διαβίβαση αυτών στην ΑΑΔΕ

Οι προτεινόμενες σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Άρθρο 37
Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4308/2014

Στο άρθρο 5 του ν. 4308/2014 (Α’251), περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, προστίθενται παρ. 9Α, 9Β και 9Γ, ως εξής:

«9Α. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων διακίνησης αγαθών των παρ. 8 και 9, τα σχετικά παραστατικά εκδίδονται ψηφιακά, φέρουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και σημάνσεις και διαβιβάζονται απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
9Β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. εξειδικεύεται η έκταση εφαρμογής και καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, οι εξαιρέσεις και η έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων της παρ. 9Α.
9Γ. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων της παρ. 9Α, οι προδιαγραφές, το περιεχόμενο και ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, ο τρόπος και τα κανάλια διαβίβασης αυτών στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και οι διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων της παρ. 9Α.»

Πηγή: https://www.odigostoupoliti.eu

Β