Ηλεκτρονικά θα δηλώνονται οι υπερωρίες

Αλλάζουν όλα στη δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης ή της υπερεργασίας.

Αλλάζουν όλα στη δήλωση της υπερωριακής απασχόλησης ή της υπερεργασίας.

Συγκεκριμένα, από την 1η Σεπτεμβρίου η υποβολή θα γίνεται μόνο με το νέο ηλεκτρονικό τρόπο. Η μεταβατική περίοδος,  κατά την οποία θα είναι δυνατή η δήλωση υπερωριών και με τον παλιό τρόπο, δηλαδή μέσω του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών, θα ισχύσει έως τις 31/8/2018. 

Με σκοπό να απλουστευθούν οι διαδικασίες, από 1η Οκτωβρίου θα είναι δυνατή και η υποβολή του εντύπου Ε4 της τροποποίησης ωραρίου (πίνακας προσωπικού), μέσω μηνύματος κινητού τηλεφώνου. Προϋπόθεση είναι ο εργοδότης να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου στο σύστημα «Εργάνη».

Όπως δημοσιεύει το insider.gr, στην υπουργική απόφαση που προβλέπονται όλα τα παραπάνω, αναφέρεται πως «τα ελεγκτικά όργανα μπορούν να δηλώνουν, μέσω κινητού τηλεφώνου στο ΕΡΓΑΝΗ, την ώρα έναρξης του ελέγχου. Η σχετική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία και είναι εμφανής στον εργοδότη». 

Η ίδια απόφαση επιχειρεί να αποτρέψει τις δηλώσεις προσλήψεων της τελευταίας στιγμής από τους επιτήδειους εργοδότες που προχωρούν σε… μαζικές προσλήψεις μόλις εμφανίζεται το κλιμάκιο των ελεγκτών του ΣΕΠΕ. Το φαινόμενο είναι σύνηθες σε επιχειρήσεις εστίασης ή σε κέντρα διασκέδασης.

Στην απόφαση περιγράφεται εξάλλου και η διαδικασία για την ηλεκτρονική αναγγελία της παραίτησης εργαζόμενου, μόνο εφόσον ο ίδιος έχει συνυπογράψει, ή ενημερωθεί με εξώδικο. Η θέσπιση της ηλεκτρονικής αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης θεραπεύει φαινόμενα στρέβλωσης που είχαν παρατηρηθεί, με εργοδότες να προβαίνουν σε αναληθείς αναγγελίες παραίτησης.

Η ΥΑ ορίζει τον τρόπο υποβολής του εντύπου στην «Εργάνη» υπογεγραμμένου και από τον εργαζόμενο είτε της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη και της έκθεσης επίδοσής της στον εργαζόμενο από δικαστικό επιμελητή.

 

Πηγή : insider.gr