ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ

Για την κατάθεση/ανανέωση του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης

Για την κατάθεση/ανανέωση του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, αν αυτό έχει ημερομηνία έναρξης της διάρκειάς του από τις 2/12/2013 και μετά, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποστείλει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected], ή να προσκομίσει στην κεντρική υπηρεσία του Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη – 106 79, Αθήνα, 1ος Όροφος, Μητρώο Ε.Ε.Α.) ή στο παράρτημα (Γούναρη 227, 166 74, Άνω Γλυφάδα, δίπλα στη ΔΟΥ Γλυφάδας), εν ισχύ πρωτότυπο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε περίπτωση που επιθυμεί την συμπλήρωση της σχετικής κατά νόμο υπεύθυνης δήλωσης που παρατίθεται (βλ. Σχετικά Αρχεία) για την κάλυψη της αστικής επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 190/2006, θα πρέπει, είτε να τη συμπληρώσει αυτοπροσώπως στο επιμελητήριο (διατίθεται προ-συμπληρωμένη από τις υπηρεσίες μητρώου μας), είτε να την αποστείλει ταχυδρομικά στην παραπάνω αναφερόμενη δ/νση ή να την προσκομίσει στο επιμελητήριο τρίτο πρόσωπο διαφορετικό του υπόχρεου. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.

Εάν το εν λόγω έγγραφο έχει ημερομηνία έναρξης της διάρκειάς του πριν τις 2/12/2013, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει αποκλειστικά, το πρωτότυπο έγγραφο (συμβόλαιο).

Σχετικά Αρχεία:

Υπεύθυνη Δήλωση κατάθεσης Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης προς το Ε.Ε.Α.

Για την ανανέωση της ταυτότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πατήστε εδώ.

Προσοχή! Κατά την ηλεκτρονική αποστολή του συμβολαίου αστικής ευθύνης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί στο θέμα του μηνύματος τις λέξεις: ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και στο σώμα του κειμένου να αναφέρει τον αριθμό γενικού μητρώου του επιμελητηρίου που αναγράφεται στην κάρτα της σχετικής άδειας και απαραίτητα την επωνυμία της εταιρίας ή της ατομικής επιχείρησης καθώς και τυχόν στοιχεία επικοινωνίας του. Επίσης είναι σημαντικό να αποστέλλεται το μήνυμά στη διεύθυνση [email protected] ή αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε πρόβλημα (και μόνο τότε), μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η γνωστή ηλ. δ/νση του επιμελητηρίου: [email protected].

Αν χρειάζεσθε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3380 252 – 254 και 256, κατά τις πρωινές (8.00 – 9.30 πμ) ή απογευματινές ώρες (14.30 – 15.30) και την Τετάρτη έως τις 17.00, οπότε ο φόρτος συναλλαγής στις υπηρεσίες μητρώου είναι μικρότερος.

Σε  περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζήτημα στην ηλ. επικοινωνία σας με το επιμελητήριο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλ. δ/νση του γρ. μηχ/σης  [email protected]  ή τη φόρμα επικοινωνίας.