Ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσων μεταφοράς καυσίμων

«Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων»

Το υπουργείο Οικονομικών  ανακοίνωσε απόφαση για τη «Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων» που θα παρακολουθεί όλη τη γεωγραφική και ποσοτική διακίνηση – μεταφορά καυσίμων από βυτιοφόρα και άλλα μέσα μεταφοράς στεριάς.

 

Η απόφαση προβλέπει σειρά διαδοχικών φάσεων εφαρμογής και αφορά τρία επίπεδα, τους ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων, τις εταιρείες – παρόχους λήψης και διαβίβασης ηλεκτρονικών στοιχείων παρακολούθησης της διακίνησης των μέσων και των ποσοτήτων καυσίμων και τέλος το Κέντρο Λήψης Σημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. 

 

Φορέας λειτουργίας του ανωτέρου Πληροφοριακού Συστήματος ορίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).  Κύριο ελεγκτικό όργανο ορίζεται το ΣΔΟΕ

 

Η εταιρίες εμπορίας, τα πρατήρια, οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τα διυλιστήρια είναι υπόχρεοι να δηλώνουν τα δρομολόγια μέσα από την οριζόμενη  διαδικασία.

 

Η απόφαση δεν αναφέρει τίποτα για τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς.

 

Διαβάστε την απόφαση

 

 

Β