Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών-Πιλοτικά από 9/5

Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ξεκινά πιλοτικά από τις 9/5/2018 η παροχή της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, καθώς και παρακολούθησης της πορείας τους, για πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΟΥ: α) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) Χολαργού, γ) Ψυχικού, δ) Αμπελοκήπων και ε) Ιωνίας Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στόχος, όπως αναφέρεται είναι, είναι η μείωση του διοικητικού κόστους, η απλούστευση των διαδικασιών, η διαφάνεια και η καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου.