Ημερομηνίες και ώρες διακοπής ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.

Οι διακοπές θα γίνουν λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων

Όπως ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, οι υπηρεσίες του TAXISnet για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων, Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Εντύπων Κ.Β.Σ., οι υπηρεσίες εκτύπωσης Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων καθώς και οι υπηρεσίες Ειδοποιήσεων Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου, Προσωποποιημένης Πληροφόρησης και έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας, δεν θα είναι διαθέσιμες από ώρα 16:00 έως 21:00, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: 
 
09/05/2013, 13/05/2013, 16/05/2013, 20/05/2013, 23/05/2013, 27/05/2013 και 30/05/2013
 
Οι διακοπές θα γίνουν λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.