Υπόμνημα της ΚΕΕ προς τον Γιάννη Δραγασάκη

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προτείνει να περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων η κλιμακούμενη μειωμένη φορολογία για τις μεγάλες επενδύσεις.

Η πρόταση κατατέθηκε μέσω σχετικού υπομνήματος προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη και τον γενικό γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων κ. Λόη Λαμπριανίδη. Συγκεκριμένα προτείνεται συγκεκριμένα η παροχή κλιμακούμενης έκπτωσης του φορολογικού συντελεστή, από 10% έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επένδυσης και τις θέσεις εργασίες που δημιουργούνται και για διάστημα 15 ετών.

Επίσης προτείνεται να υιοθετηθεί σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων καθώς, όπως αναφέρεται στην επιστολή του προέδρου της ΚΕΕ κ. Κ. Μίχαλου, πέρα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα, δεσμευτικά, ποιοτικά και αντικειμενικά κριτήρια, σύστημα βαθμολογίας και ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης και δεν προβλέπεται η σαφής τεκμηρίωση του οφέλους της ελληνικής οικονομίας από την επένδυση.

Στα επενδυτικά κίνητρα ζητείται επίσης να συμπεριληφθεί η επιδότηση της δημιουργούμενης απασχόλησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης.