Υπουργική απόφαση εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β72019) υπουργικής απόφασης εγκατάστασης συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διεύθυνση τεχνικού ελέγχου και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

Παπάγου, 5 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ. 45580 / 459

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 42863/438/27-5-2019 (ΦΕΚ 2040/Β72019) υπουργικής απόφασης.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 2040/Β72019 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. πρωτ. 42863/438/27­5-2019 (ΑΔΑ: 94ΩΧ465ΧΘΞ-6ΓΥ) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων» και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ

 

Β