Ιχνηλασιμότητα, εξωστρέφεια, Σήμα, κρίσιμα σημεία του αγροδιατροφικού

στροφή στην ποιότητα, στα επώνυμα προϊόντα, στην ιχνηλασιμότητα,

Ευρεία συζήτηση και συναντίληψη γύρω από τις κεντρικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίησή της, σημειώθηκε στη διάρκεια της ημερίδας με θέμα «Αγροδιατροφή: παραγωγή και μεταποίηση», την οποία συνδιοργάνωσαν τη Δευτέρα 18/9 το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

 

Η ημερίδα, που αποτελεί μέρος ενός συνόλου 6 συνολικά ημερίδων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των βασικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, κατέδειξε κρίσιμα σημεία για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου, όπως:

-η στροφή στην ποιότητα, στα επώνυμα προϊόντα, στην ιχνηλασιμότητα,

-η ενίσχυση της τυποποίησης, της πιστοποίησης και της καινοτομίας,

-η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της μαύρης αγοράς και της «βάφτισης» αλλοδαπών προϊόντων σε ελληνικά,

-η σημαντική αύξηση της διασύνδεσης αγροδιατροφής και τουρισμού.

 

Στη διάρκεια της ημερίδας επισημάνθηκε η ανάγκη για δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγορών, η ενίσχυση συνεταιρισμών, συστάδων και ομάδων παραγωγών και γενικώς συλλογικών μορφών οργάνωσης με στόχο την αντιμετώπιση του μικρού κλήρου και της πολυδιάσπασης της επιχειρηματικότητας, το «Ελληνικό σήμα», η βελτίωση της χρηματοδότησης του τομέα, αλλά και η χρησιμότητα της δράσης «Επιχειρούμε Έξω» του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

 

 

Πηγή: meatnews.gr

 

ΣΒ