Και ασφαλιστικά ζητήματα στο νομοσχέδιο για τις εξετάσεις οδήγησης

Σημαντικά ζητήματα εγείρονται σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη υποψήφιων οδηγών και εκπαιδευτικών οχημάτων αλλά και των οδηγών άνω των 74 ετών.

Σημαντικά ζητήματα εγείρονται σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη υποψήφιων οδηγών και εκπαιδευτικών οχημάτων αλλά και των οδηγών άνω των 74 ετών, με βάση το προωθούμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών νομοσχέδιο για τις εξετάσεις οδήγησης.

Τα θέματα αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, με τη συμμετοχή της Γενικής Διευθύντριας της ΕΑΕΕ κας. Μαργαρίτας Αντωνάκη και της Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων κας. Εύας Βαρουχάκη.
Στη συνάντηση μετείχαν και έθεσαν τα κρίσιμα αυτά ζητήματα, ο κ. Νίκος Γρέντζελος, Α’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής, ο κ. Κωνσταντίνος Δρόσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του ΕΕΑ, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και Ταμίας του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής, ο κ. Παναγιώτης Χαρμπής, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτου, και ο κ. Ευστάθιος Σταματελόπουλος, Νομικός Σύμβουλος.
Στο προωθούμενο νομοσχέδιο, το οποίο αλλάζει τον τρόπο εξέτασης, προβλέπεται η υποχρεωτική σύναψη ασφάλισης από τον υποψήφιο οδηγό –με δικές του δαπάνες- έναντι του κυρίου ή κατόχου του εκπαιδευτικού οχήματος καθ’ όλο το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης αλλά και κατά τον χρόνο της εξέτασής του.
Επί του ζητήματος αυτού, όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, η ΕΑΕΕ ήδη από τον Μάιο του 2018 είχε εκφράσει τις σοβαρές επιφυλάξεις της σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας αλλά και γραπτώς με επιστολές της προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας ότι η προτεινόμενη από το Υπουργείο ρύθμιση είναι ιδιαίτερα προβληματική και δεν θα είναι εφικτή η εφαρμογή της στην πράξη, καθώς τέτοιο ασφαλιστικό προϊόν δεν υφίσταται στην ασφαλιστική αγορά, ούτε αναμένεται να δημιουργηθεί στο μέλλον.
Επιπλέον, η ΕΑΕΕ εξέφρασε την άποψη ότι εάν ο σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι η κάλυψη των υλικών ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος που μπορεί να προκληθούν κατά την πρακτική εκπαίδευση και την εξέταση του υποψήφιου οδηγού, οι ζημιές αυτές μπορούν να καλυφθούν από υπάρχον ασφαλιστικό προϊόν για την κάλυψη ιδίων ζημιών (μικτή ασφάλιση) που παρέχεται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες.
Η ΕΑΕΕ δεν κατανοεί επίσης το ζήτημα της ύπαρξης ευθύνης του εκπαιδευόμενου οδηγού έναντι του εκπαιδευτή που φαίνεται ότι τίθεται με την εν λόγω ρύθμιση, καθώς δεν νοείται -όπως σημειώνει- μετάθεση της ευθύνης του επαγγελματία εκπαιδευτή (& της εκπαιδευτικής σχολής) στον εκπαιδευόμενό του υποψήφιο για να λάβει άδεια οδήγησης οδηγό. Σύμφωνα με την ΕΑΕΕ, η κύρια ευθύνη είναι και παραμένει του εκπαιδευτή. Εάν ο εκπαιδευτής θέλει να διασφαλίσει την περιουσία του και να καλύψει την έκθεσή του σε οικονομικές απώλειες λόγω της επαγγελματικής ευθύνης του έναντι του πελάτη του (υποψήφιου οδηγού), η μόνη λύση είναι να έχει ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελματικής ευθύνης του για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσει από αμέλειά του κατά τη διάρκεια της άσκησης της δραστηριότητάς του.
Στη συνάντηση τέθηκε ακόμη το θέμα των οδηγών άνω των 74 ετών, για την ανανέωση του διπλώματος των οποίων απαιτούνται εξετάσεις. Δεδομένου ότι εδώ και 1,5 μήνα δεν διεξάγονται εξετάσεις, έχει δοθεί μία υπηρεσιακή βεβαίωση, η οποία ενέχει χαρακτήρα παράτασης της ισχύουσας άδειας οδήγησης. Αυτό συνεπάγεται την πλήρη ασφαλιστική των οχημάτων κατά την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο σε περίπτωση λήξεως της βεβαίωσης αυτής ή της αποτυχίας τους στις εξετάσεις που πρόκειται να δίδουν θα θεωρείται ότι δεν είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται ασφαλιστικά (δικαίωμα αναγωγής των ασφαλιστικών εταιριών σε βάρος τους αλλά σε κάθε περίπτωση πλήρης κάλυψη της ευθύνης τους έναντι τρίτων ζημιωθέντων).