Καλύτερες οι προϋποθέσεις για «κούρεμα» μέσω του Εξωδικαστικού

Του Θράσου Μίαρη, Φορολογικού Συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Του Θράσου Μίαρη, Φορολογικού Συνεργάτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.


Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ B2426) απόφασης της Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού  μηχανισμού ρύθμισις οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης».
Για νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για οφειλόμενους που υπόγραψε την  από κοινού με τον οφειλέτη, ως εξής: Με βάθος το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποβάσεων ( EBITDA) της τελευταία τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποβάσεων ( EBITDA) του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της αίτησις του οφειλέτη, των υποχρεωθείς αποπληρωμής φόρων, των ανάγκη για πραγματοποίηθήσων επενδύσεων απαραίτητων για την συνήθη λειτουργίας της επιχείρησης , καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για την συνέχιση λειτουργίας της  επιχείρησης.
Για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείριση, είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπόγραψε την Αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, ως εξής: Με βάθος, το μεγαλύτερο μεταξύ του μέσου όρου των κερδών προ φόρων, τόκων και αποβάσεων (Θετικό EBITDA) της τελευταίας τριετίας και των κερδών προ φόρων, τόκων και αποβάσεων (Θετικό EBITDA) του τελευταίου έτους πριν τθν υποβολή της αίτησης του οφειλέτη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ