Κατάρτιση Μητρώου Εμπόρων & Φορέων Εκμετάλλευσης Ξυλείας

Παρατείνεται έως 30/6/2017 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα μητρώα Εμπόρων και Φορέων Εκμετάλλευσης Ξυλείας και προϊόντων Ξυλείας

Κατάρτιση Μητρώου Εμπόρων & Φορέων Εκμετάλλευσης Ξυλείας

Κατάρτιση Μητρώου Εμπόρων και Φορέων Εκμετάλλευσης Ξυλείας και προϊόντων Ξυλείας

Ανακοίνωση Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής

Το Επαγγελματικό  Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) κοινοποιεί στις επιχειρήσεις-μέλη του την ενημερωτική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έκδοση της αρ. 134627/5835/23-12-2015 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 2872/τ.Β/29-12-2015), με την οποία θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

Παρατείνεται έως 30/6/2017 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης εγγραφής στα μητρώα Εμπόρων και Φορέων Εκμετάλλευσης Ξυλείας και προϊόντων Ξυλείας

Σύμφωνα με την αρ.155096/268/24.4.2017 ΚΥΑ. (ΦΕΚ 1492/τ.β /2.5.2017)

 

http://www.eea.gr/gr/el/articles/katartisi-mitrooy-emporon-foreon-ekmetalleysis-ksyleias