Κι άλλη παράταση στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Ανακοινώθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ και η παράταση υποβολής προτάσεων...

Ανακοινώθηκε και νέα παράταση της προθεσμίας υποβολών προτάσεων για τη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" ΕΠΑνΕΚ, από τις 05/11/18 στις 30/11/18, με τη δημοσίευση της 2ης τροποποίησης της σχετικής Πρόσκλησης: