Κοινωνικό Παντοπωλείο για Ανασφάλιστους Εμπόρους

Οι έμποροι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα είδη του παντοπωλείου για ένα τρίμηνο δωρεάν

Λειτουργεί κανονικά, από τον Μάρτιο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο για Ανασφάλιστους Εμπόρους και καλούνται οι έμποροι που πληρούν τα κριτήρια αξιοποιήσουν αυτή την ελάχιστη κοινωνική προσφορά.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι μία πρωτοβουλία του φιλανθρωπικού Οργανισμού "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και του Δήμου Καλλιθέας.

Οι έμποροι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τα είδη του παντοπωλείου για ένα τρίμηνο δωρεάν. Κάθε τρίμηνο η λίστα ανανεώνεται ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα αναξιοπαθούντων συναδέλφων.

Στο κοινωνικό παντοπωλείο βρίσκει κανείς τυποποιημένα τρόφιμα, αναψυκτικά, χαρτικά, είδη υγιεινής κ.α.

Αιτήσεις για το επόμενο τρίμηνο γίνονται στα γραφεία της ΕΣΕΕ, Μητροπόλεως 42 στο ισόγειο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το τηλ. 210 3259200.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
  Έμποροι που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι), υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια. 
 • Μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής.
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
  Έλλειψη παροχών υγείας από τον ΟΑΕΕ .
 • Σε περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιούχοι με προβλήματα υγείας θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό Δημοσίου Νοσοκομείου.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  Αίτηση του ενδιαφερομένου 
  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
  Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας. 
  Τα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9 της φορολογικής δηλώσεως ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση. 
  Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας  ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από Δ.Ο.Υ  ή από αρμόδια αρχή. 
  Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας. 
  Βεβαίωση της ΕΣΕΕ. 
  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία , δεν αυτοαπασχολείται , δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και για μέλη της οικογενείας του. 
  Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.

Δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.