Λιγότερα λουκέτα, λιγότερες συστάσεις εταιρειών

Λιγότερα λουκέτα, αλλά και λιγότερες συστάσεις νέων επιχειρήσεων καταγράφηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2019, εξέλιξη η οποία σε σημαντικό βαθμό σχετίζεται με τη στάση αναμονής που τηρεί ο επιχειρηματικός κόσμος ενόψει πολιτικών εξελίξεων. Ανησυχητικό, πάντως, είναι το γεγονός ότι από τις εταιρείες που έκλεισαν, οι περισσότερες ήταν ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 ιδρύθηκαν 12.512 νέες επιχειρήσεις έναντι 13.405 το αντίστοιχο διάστημα του 2018, κάτι που συνιστά μείωση των νέων ιδρύσεων κατά 6,6%. Την ίδια ώρα έκλεισαν 5.077 επιχειρήσεις, έναντι 7.343 το πρώτο τετράμηνο του 2018, μείωση δηλαδή κατά 31%. Διευκρινίζεται ότι στις διαγραφές υπάγονται επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: πτώχευση, διακοπή (ΔΟΥ), λύση – εκκαθάριση, υπό εκκαθάριση, διαδικασία συνδιαλλαγής, διαγραφή, διαγραφή λόγω συγχώνευσης, αναγκαστική διαχείριση, διαγραφή λόγω διάσπασης. Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα επισημαίνουν νομικοί κύκλοι με ειδίκευση στις πτωχεύσεις, επιχειρήσεις και πιστωτές είτε δεν προχωρούν στις σχετικές κινήσεις κατάθεσης αιτήσεων υπαγωγής στον πτωχευτικό κώδικα (είτε αυτές αφορούν πτωχεύσεις, είτε ειδική διαχείριση, είτε συμφωνία αναδιάρθρωσης) είτε πλέον μεταβιβάζουν τα ληξιπρόθεσμα δάνεια σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

 

Από τις 12.512 νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) είναι οι 244, 4.583 είναι ατομικές, 1.147 είναι ετερόρρυθμες (Ε.Ε.), 3.752 είναι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), ενώ 1.691 είναι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.).

Οι ατομικές επιχειρήσεις διεκδικούν τα πρωτεία και σε ό,τι αφορά τα λουκέτα. Ετσι, από τις 5.077 επιχειρήσεις που διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, πάνω από τις μισές, και συγκεκριμένα 2.886, ήταν ατομικές.

Πηγή: Καθημερινή

 

Β