Μέχρι 30 Ιουνίου το περιθώριο για επαναπιστοποίηση, συμβόλαιο αστικής ευθύνης και ανανέωση άδειας

Εκπνέει την ερχόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου η μεγάλη ευκαιρία που δόθηκε φέτος  στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές  να έχουν ένα μακρύ χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσουν  τυχόν εκκρεμότητες με την επαναπιστοποίησή τους και την ανανέωση της άδειάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να υποβάλλουν οι επαγγελματίες τις σχετικές βεβαιώσεις,  αιτήσεις και δικαιολογητικά.  Οι περιπτώσεις επαγγελματιών που ενδιαφέρονται να ανανεώσουν την άδειά τους θα πρέπει εκτός όλων των απαραίτητων εγγράφων να καταθέσουν και το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης και τις ώρες επαναπιστοποίησης για τις οποίες δόθηκε μεγάλη υποστήριξη στους επαγγελματίες να τις συμπληρώσουν. Ειδικότερα για τις περιπτώσεις που έχει λήξει η άδεια στις 31 Δεκεμβρίου 2019 χρειάζεται η υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και τους συμβολαίου αστικής ευθύνης και η βεβαίωση για τις ώρες επαναπιστοποίησης. Για τις περιπτώσεις επαγγελματιών που δεν έχει λήξει η άδειά τους οφείλουν να καταθέσουν το συμβόλαιο αστικής ευθύνης που βρίσκεται σε ισχύ εκτός  βέβαια της περίπτωσης που το συμβόλαιο που είχε στο παρελθόν υποβληθεί καλύπτει και πέρνα τις 30 Ιουνίου όπως επίσης και τις ώρες επαναπιστοποίησης.

Είναι φανερό πώς, το μακρύ χρονικό περιθώριο που δόθηκε,  ήταν αρκετό για να καλυφθεί κάθε ανάγκη οπότε και όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές τους.

Η δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών στο Ε.Ε.Α. μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν για διευκόλυνση των μελών του Επιμελητηρίου είτε όπου κρίνεται αναγκαίο με φυσική παρουσία. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας ακολούθως θα προχωρήσει στον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών όλων των μελών του εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου.