Μετάθεση ημερομηνίας για διαγωνισμό υπηρεσιών καθαρισμού δεξαμενών πετρελαίου