Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού – ΥΠ/ΠΑ

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού - ΥΠ/ΠΑ