Μετάθεση του υπ΄ αριθμ. 29/20 διαγωνισμού για την προμήθεια «Ηλεκτρικών Ψυγείων και Ηλεκτρικών Κουζινών»