Μετατίθεται η υποχρεωτική διαδικασία διαμεσολάβησης

μετατίθεται, για τις 16-9-2019, η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ν. 4512/2018

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015)» τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4512/2018 και συγκεκριμένα, μετατίθεται, για τις 16-9-2019, η έναρξη ισχύος του άρθρου 182 του ανωτέρω νόμου σχετικά με την υποχρεωτική υπαγωγή των ιδιωτικών διαφορών στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και συνακόλουθα, την κατάθεση των σχετικών δικογράφων από την ημερομηνία αυτή. [Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω διάταξη τίθεται σε ισχύ εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, ήτοι στις 17-10-2018)
 

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

B

 

 

 

B