Μέχρι 10 Ιουλίου η δημοσίευση ισολογισμών

Κατάθεση τροπολογίας για παράταση δημοσίευσης ισολογισμών των εταιρειών, ειδικά για φέτος

Το Υπ. Ανάπτυξης ανταποκρίθηκε στο αίτημα του ΕΕΑ και άλλων φορέων για παράταση του χρόνου δημοσίευσης των ισολογισμών των Ανωνύμων εταιρειών. Έτσι εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Κατάθεση τροπολογίας για παράταση δημοσίευσης ισολογισμών των εταιρειών, ειδικά για φέτος

Με τροπολογία που θα κατατεθεί  στις 10/6/2013, οι εταιρείες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν προς δημοσίευση τους ισολογισμούς τους μέχρι τις 10/6, ειδικά για φέτος δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα τους καταθέσουν έως τις 10/7/2013».