Μέχρι το πρωί της Δευτέρας η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων

Η προθεσμία σε παρόμοιες περιπτώσεις λήγει μέχρι πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης εργάσιμης ημέρας

Λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα και με τις παρατάσεις που έχουν δοθεί, ήταν η 30η Αυγούστου, η λήξη της πραγματικού χρόνου υποβολής επέρχεται τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου πριν την έναρξη του ωραρίου της εργάσιμης ημέρας.

Όπως είναι γνωστό, με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 (ΚΦΕ) η προθεσμία σε παρόμοιες περιπτώσεις λήγει μέχρι πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας και στη συγκεκριμένη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου.