Μηνιαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι, κατά το υπουργείο, η διενέργεια προληπτικών και διασταυρωτικών ελέγχων

Με σχέδιο νόμου που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών, εισάγεται η καθολική υποχρέωση για υποβολή μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών από όλες τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (και αγρότες). Ο σκοπός της διάταξης αυτής είναι, κατά το υπουργείο,  η διενέργεια προληπτικών και διασταυρωτικών ελέγχων και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των φορολογικών παραστατικών με την υποχρεωτική υποβολή εντός του επόμενου μήνα τουλάχιστον των στοιχείων-συναλλαγών πωλήσεων.

Όπως αναφέρεται, καταρχήν προδιαγράφονται ελάχιστες υποχρεώσεις, οι οποίες μπορούν σε επόμενα στάδια να εμπλουτιστούν με συμπληρωματικές πληροφορίες ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση μεσοπρόθεσμα σε ηλεκτρονικά κεντρικά αποθηκευμένα βιβλία. Επίσης, θα γίνονται δεκτά αρχεία που προκύπτουν από τους υφιστάμενους ΕΑΦΔΣΣ.

Η ηγεσία του υπουργείο καλεί τους φορολογούμενους να έχουν ευρύτατη συμμετοχή στη διαβούλευση, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες βελτιώσεις.

Με βάσει την σημερινή νομοθεσία οι καταστάσεις πελατών – προμηθευτών υποβάλλονται μέχρι την 25η Ιουνίου κάθε έτους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Υποχρέωση υποβολής έχουν όλοι οι επιτηδευματίες ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν ή αν απαλλάσσονται από την τήρησή τους (και οι ελεύθεροι επαγγελματίες), καθώς και το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.