Μόνο ηλεκτρονικά η αναγγελία τεχνικών ασφάλειας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 2/4/2018 η πρώτη φάση της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας « Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας».

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 2/4/2018 η πρώτη φάση της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας « Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας».

 

Μέχρι τις 31/5/2018 ίσχυε μεταβατική περίοδος με τη δυνατότητα αναγγελίας του τεχνικού ασφαλείας, τόσο ηλεκτρονικά, όσο

και με την χειρόγραφη διαδικασία.

 

Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και η δημιουργία προσωπικού

«λογαριασμού»  σε αυτό.

 

Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του

χρήστη ως Τεχνικός Ασφάλειας θα γίνει με χρήση των προσωπικών του κωδίκων πρόσβασης στο  TAXIS.

 

Μετά από έλεγχο  στοιχειών ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ – ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.

 

 

Η διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης

δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

 

Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το  σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος  ΟΠΣ – ΣΕΠΕ ( www.sepenet.gr)  και το οποίο αναφέρει όλα τα  στοιχειά της παραγράφου 1α, 1β του άρθρου 3 της παρούσας  απόφασης.

 

Ειδικότερα, τα στοιχειά ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας  επικαιροποιούνται με τα στοιχεία φυσικών προσώπων του πληροφοριακού συστήματος  TAXIS,  ενώ τα στοιχεία εκπαίδευσης  και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας επικαιροποιούνται,  όπου είναι δυνατόν, με στοιχεία των πληροφοριακών Συστημάτων των επαγγελματικών φορέων, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.

 

Στο παρακάτω  link  περιγράφεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής

αναγγελίας:

https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/38488/ANAGGELIA+TA.pdf

 

 

ASB