Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για «Ψηφιακό Βήμα»-«Ψηφιακό Άλμα»

του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία"

Ανακοινώθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», από τις 31/10/18 στις 15/11/18 και ώρα 16:00.