Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Αραβο-Ελληνο Επιμελητήριο