Νέοι συντελεστές ΦΠΑ στα ξενοδοχεία

Κατόπιν άμεσων παρεμβάσεων του Ξ.Ε.Ε. στην ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού επιλύθηκε πάραυτα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 ...

Κατόπιν άμεσων παρεμβάσεων του Ξ.Ε.Ε. στην ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού επιλύθηκε πάραυτα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 ένα σημαντικό κενό νόμου που άφηνε έκθετα τα ξενοδοχεία στον συντελεστή ΦΠΑ 23% στη διαμονή κατά τη μεταβατική περίοδο από 20 Ιουλίου 2015 μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2015, ημερομηνία κατά την οποία ο συντελεστής ΦΠΑ στη διαμονή θα ανέρχεται στο 13%.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 της ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ 84Α'), τα ξενοδοχεία κατά την περίοδο από 20 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 εφαρμόζουν για τις υπηρεσίες διαμονής το μειωμένο συντελεστή 6%.

Κατά συνέπεια, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α') οι συντελεστές ΦΠΑ για τις υπηρεσίες στα ξενοδοχεία έχουν ως ακολούθως:

Συντελεστές ΦΠΑ Διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα:

20 Ιουλίου- 30 Σεπτεμβρίου 2015 6%

1η Οκτωβρίου 2015 13%

Συντελεστής ΦΠΑ Εστίαση και λοιπές υπηρεσίες:

20 Ιουλίου 2015 23%

Για τα νησιά του Αιγαίου

Οι μειώσεις των συντελεστών καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως: αα) Από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ έως την 31.12.2016 οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές Φ.Π.Α. για ταπλέον απομακρυσμένα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά.