Νόμιμη η καταβολή ΦΠΑ την τελευταία εργάσιμη ανεξαρτήτως ημερομηνίας

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου του taxheaven

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή ΦΠΑ στην τράπεζα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου, ασχέτως της ημερομηνίας εκτέλεσης εντολής της τράπεζας

 

 

Με μια πρόσφατη απόφασή της η Δ.Ε.Δ. δέχθηκε την προσφυγή εταιρίας, ακύρωσε το επιβληθέν πρόστιμο και έκρινε ότι, δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί τόκος εκπροθέσμου για ποσό Φ.Π.Α. το οποίο εξοφλήθηκε μεν εμπρόθεσμα την τελευταία εργάσιμη ημέρα μέσω τραπέζης (web banking), όμως η τελευταία μετέφερε το ποσό αυτό στο Δημόσιο την επόμενη εργάσιμη ημέρα (δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής).

 

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

Β