Ο απολογισμός δράσης του Ε.Ε.Α.

Ο απολογισμός δράσης του Ε.Ε.Α.

Ο απολογισμός δράσης του Ε.Ε.Α. για την περίοδο 2012-2017, εμπεριέχει τις κύριες δράσεις τις Διοίκησης και τα γεγονότα που αφορούσαν άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία.
 
Πρόκειται για ουσιαστικό απολογισμό και όχι τυπικό. Περιλαμβάνει στοιχεία και θέσεις του Ε.Ε.Α. που αφορούν τόσο τους επαγγελματίες αλλά και ευρύτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, την κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους πολίτες.
 
Στόχος δεν ήταν ένας στενός απολογισμός αλλά η ανάδειξη ενός επιμελητήριου – πρότυπο σε δράση, μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες και κόντρα στην κρίση.
 
Η δράση του Ε.Ε.Α. την περίοδο 2012- 2017 είναι πολυεπίπεδη και στην πραγματικότητα υπερβαίνει το στενό πλαίσιο δράσης ενός επιμελητηρίου ΝΠΔΔ. Αυτή η «υπέρβαση» γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί και να τεκμηριωθεί με γεγονότα που περιγράφονται συνοπτικά στον απολογισμό.
 
Τα κεφάλαια έχουν μικρή εισαγωγή, η οποία αναφέρεται συνοπτικά σε καταστάσεις, γεγονότα και θέσεις που έλαβε η Διοίκηση. Είναι ένας οδηγός ανάγνωσης των προβλημάτων από τη σκοπιά της φιλοσοφίας του ΕΕΑ.
 
Ακολουθούν κείμενα από ανακοινώσεις, ομιλίες, γεγονότα κ.λπ. που θεμελιώνουν τις θέσεις οι οποίες προβάλλονται εισαγωγικά. Εμβόλιμα εμφανίζονται και ιστορικά κείμενα, τα περισσότερα αυτούσια της εποχής, από γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία των μικρομεσαίων και δένουν με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο που εκτίθενται για να παρουσιάζεται η συνέχεια της ιστορίας των μικρομεσαίων και του επιμελητηρίου.
 
Ο απολογισμός αυτός είναι αδύνατο να περιγράψει όλες τις δράσεις του ΕΕΑ. Έτσι έγινε επιλογή των κυριότερων δράσεων. Ωστόσο, το κενό γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί με τη χωριστή στήλη «Θεματικό Ημερολόγιο», στο πλάι, που διατρέχει τις σελίδες με συνοπτικά κειμενάκια θεμάτων και δράσεων που αφορούν τους επαγγελματίες και το ΕΕΑ.
 
Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο αναγνώστης ότι το Ε.Ε.Α. δεν είναι ένα συντεχνιακό κλαμπ αλλά ένας οργανισμός με κοινωνικοοικονομική διάσταση. Στην πραγματικότητα αναδεικνύονται δράσεις και θέσεις που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δένονται με την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική.

Ξεφυλλίστε online τον απολογισμό