Ο Διευθυντής πρέπει να εργάζεται πάνω από οκτώ ώρες την ημέρα;

Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Γράφει η Λογίστρια- Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Ερώτημα:  Ο Διευθυντής πρέπει να εργάζεται πάνω από οκτώ ώρες την ημέρα;

 

Απάντηση: Κατ’ αρχήν, οι εργαζόμενοι οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους επί οκτώ ώρες ημερησίως. Ωστόσο, το οκτάωρο δεν ισχύει για όσους κατέχουν θέση εποπτείας, διεύθυνσης ή εμπιστευτική θέση. Αυτό δε σημαίνει ότι οι διευθύνοντες υπάλληλοι υποχρεούνται έχουν την υποχρέωση να εργάζονται οπωσδήποτε παραπάνω από οκτώ ώρες την ημέρα. Απλώς, για αυτή την κατηγορία υπαλλήλων, δεν ισχύουν οι γενικές διατάξεις του εργατικού δικαίου για το ωράριο. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι να καθορίζουν το ωράριο τους.


Μπορείτε να απευθύνετε γραπτά ερωτήματα στο e-mail: [email protected]