Ο Διοικητικός Απολογισμός του ΕΕΑ –video-

Η νέα διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο τελευταίο ΔΣ παρουσίασε τον Διοικητικό Απολογισμό Δράσης της διοίκησης.

Μια νέα καινοτομία εγκαινίασε η Διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών παρουσιάζοντας στη συνεδρίαση του ΔΣ, της 29ης Μαΐου,  τον Διοικητικό Απολογισμό Δράσης της για το 2012. Ο Απολογισμός αυτός παρουσιάζεται από το www.eea.gr για πρώτη φορά σε όλους τους επαγγελματίες – μέλη του ΕΕΑ για να γνωρίζουν την δράση του πλέον αντιπροσωπευτικού φορέα  τους.

Η παρουσίαση και ο διάλογος που ακολούθησε έδειξαν ότι πρόκειται για μία πολύ πλούσια δράση η οποία, όπως τόνισε ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ρεκλειτης,  πρώτη φορά παρουσιάζεται τόσο αναλυτικά και διάφανα. Αυτό είναι μόνο η αρχή υλοποίησης των στόχων που έθεσε η  νέα διοίκηση όταν ανέλαβε, ώστε όλοι οι επαγγελματίες και οι επαγγελματικοί κλάδοι να έχουν στήριξη και συμπαραστάτη σε όλα τους τα προβλήματα.

Παρακολουθήστε αποσπάσματα από την παρουσίαση του διοικητικού απολογισμού από τον Πρόεδρο του ΕΕΑ κ. Γιάννη Ρεκλείτη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

 

Ο κ. Ρεκλείτης επεσήμανε ότι «παρότι η Επιμελητηριακή Νομοθεσία δεν επιβάλλει την σύνταξη διοικητικού απολογισμού, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, τόσο προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το ανώτατο Όργανο Διοίκησης του Επιμελητηρίου, όσο και προς τους επαγγελματίες που εκπροσωπούνται σε αυτό, να προβούμε σε εκτενή αναφορά σε όσα πράξαμε από την ανάληψη των καθηκόντων μας μέχρι 31.12.2012, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που μας δίνει ο νόμος.

Στόχος της αναφοράς αυτής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λεπτομερή πληροφόρηση για το έργο μας, να εντοπίσει τα σημεία εκείνα στα οποία ορθά και ολοκληρωμένα λειτουργήσαμε, να μας υποδείξει και από κοινού να συζητήσουμε τα θέματα εκείνα τα οποία διέλαθαν του ενδιαφέροντός μας, ώστε με μοναδικό κίνητρο την προαγωγή των συμφερόντων των μελών του Επιμελητηρίου και της διαφάνειας, η προσφορά τόσο της Διοικητικής Επιτροπής όσο και του Διοικητικού Συμβουλίου να ανταποκρίνεται στο ρόλο και το σκοπό του Επιμελητηρίου».

Μιλώντας στο κλείσιμο της συζήτησης ο ΓΓ του ΕΕΑ Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επεσήμανε τη μεγάλη στροφή που έκανε το Επιμελητήριο σε δράσεις άμεσης ανάγκης και ωφελιμότητας για τους επαγγελματίες – μέλη και εξέθεσε τα μεγάλα βήματα εκσυγχρονισμού του ΕΕΑ που έχουν επιτελεστεί μέσα σε ένα χρόνο. Κάλεσε δε τα σωματεία και τους ίδιους τους επαγγελματίες να αξιοποιήσουν την προσφορά του ΕΕΑ για νέες κλαδικές και επαγγελματικές δράσεις που θα βοηθάνε την μικρή επιχείρηση να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κρίσης αλλά και τις πολιτικές των κυβερνήσεων που αποβαίνουν σε βάρος των επαγγελματιών.

Δείτε εδώ σε γραπτό κείμενο ολόκληρο τον  Διοικητικό Απολογισμό