tuv-iso-logo

Ο Φόρος υπεραξίας μεταβίβασης μη εισηγμένων μετοχών

Για τις μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2014 θα ισχύσει ο φόρος 20% της υπεραξίας από την μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων εταιριών

Για τις μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2014 θα ισχύσει ο φόρος 20% της υπεραξίας από την μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων εταιριών.

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή προβλέπεται και η μεταφορά της έναρξη ισχύος για το φορολόγηση κερδών από πωλήσεις μετοχών ώστε να καταλαμβάνονται μετοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου αναφέρεται ότι με την παράγραφο 7 του άρθρου 74 μεταφέρεται η έναρξη ισχύος για το φορολόγηση κερδών από πωλήσεις μετοχών από τις 30 Ιουνίου 2013 στην 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Ειδικότερα αναφέρεται:

Για μεταβιβάσεις μετοχών ημεδαπών ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 4110/2013 (Α΄ 17). Σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μεταβιβάσεις μετοχών από 23 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ο οφειλόμενος φόρος θα καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Στο πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ότι φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται το κόστος απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μετοχών από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν αυτές κατά το χρόνο της μεταβίβασης.