Ο ΚΦΑΣ και οι αναλύσεις του

Τα προβλήματα εφαρμογής του ΚΦΑΣ είναι τεράστια και γι αυτό έχουν βγει δεκάδες ερμηνευτικές εγκύκλιοι

Με το ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012) : Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 δημοσιεύτηκε και ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Τα προβλήματα εφαρμογής του βέβαια είναι τεράστια και γι αυτό έχουν βγει δεκάδες ερμηνευτικές εγκύκλιοι.

 

Το taxheaven.gr για τη διευκόλυνση των λογιστών αλλά και των ενδιαφερομένων επαγγελματιών, κατάρτισε ένα χρηστικό πίνακα με ΠΟΛ και κείμενα που διευκολύνουν την ερμηνεία του ΚΦΑΣ. Μεταξύ τους υπάρχουν και κείμενα, οδηγίες κλπ που εκδόθηκαν και πριν από τον ΚΦΑΣ αλλά αναφέρονται για τη διευκόλυνση της κατανόησης των διατάξεων.

 

Ορισμένα από τα κείμενα «ανοίγουν» στο διαδίκτυο ελεύθερα με ένα «ΚΛΙΚ», ορισμένα ανοίγουν μόνο για τα μέλη της σχετικής ιστοσελίδας. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν και σε ελεύθερη αναζήτηση μέσα από τις μηχανές αναζήτησης.

 

Σημειώνουμε ότι ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α' 84), καταργείται και αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 

 

Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

 

 

Βασικά είμενα

 

 

 Σχετικές εγκύκλιοι – κείμενα