Οδηγίες του υπουργείου Εργασίας για τα καιρικά φαινόμενα

Πότε έχει αξίωση μισθού ο εργαζόμενος ακόμα κι αν δεν προσέλθει στην εργασία του

Εν αναμονή του νέου και πιο βίαιου κύματος κακοκαιρίας, το υπουργείο Εργασίας έδωσε οδηγίες για τα ενδεδειγμένα ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και το τι προβλέπεται στην περίπτωση κωλύματος προσέλευσης στο χώρο εργασίας. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι επιχειρήσεις, σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και εν γένει προσήκοντα στις ιδιαίτερες συνθήκες μέτρα, για την αποφυγή δυσμενών συνεπειών στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (π.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών, εάν κατά τη διάρκεια τους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο).

Εάν, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, ο εργαζόμενος δεν μεταβεί στην εργασία του, παρά τη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση καταβολής μισθού.

Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών και οι εργαζόμενοί της δεν προσέλθουν στην εργασία τους για τον ίδιο λόγο, εφαρμόζεται ο κανόνας της κοινής απαλλαγής των μερών ως προς τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους.