Οδηγός για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης

Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους

Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα τον Οδηγό για τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013.

Με τον οδηγό παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι κατά το οικονομικό έτος 2013 και θα περιλαμβάνουν τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2012.

Το υπουργείο συνιστά, για να μην υπάρξουν λάθη στην εκκαθάριση του φόρου λόγω πλημμελούς σύνταξης των δηλώσεων από τους φορολογούμενους, να μελετηθεί το φυλλάδιο των οδηγιών πριν την συμπλήρωση του εντύπου της δήλωσης. Ιδίως η συμπλήρωση των ενδείξεων της δήλωσης να είναι ακριβής και ορθή.

Όπως αναφέρεται στον Οδηγό, υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος.

Στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος

Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Σημειώνουμε ότι οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται αλλά φυλάσσονται, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ