Οι επιπτώσεις της αύξησης του κατώτατου μισθού στους ασφαλισμένους

Η διαφαινόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού πρόκειται να συμπαρασύρει μια σειρά από παροχές και υποχρεώσεις ασφαλισμένων

Η διαφαινόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού πρόκειται να συμπαρασύρει μια σειρά από παροχές και υποχρεώσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι συνδεδεμένες μαζί του και να αλλάξει παραμέτρους αυτών, επισημαίνει στην εφημερίδα  «Ναυτεμπορική» ο δικηγόρος Διονύσιος Ρίζος, σύμβουλος επί ασφαλιστικών θεμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας.

 

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζό, «με αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζεται το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα επίσχεσης, το επίδομα απασχόλησης τα οποία είχαν μειωθεί αναλόγως όταν μειώθηκε ο κατώτατος μισθός, ενώ με βάση υπολογισμού την κατώτατο μισθό υπολογίζονται τα όρια των ανώτατων και κατώτατων εισφορών για τους ελευθέρους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ (σήμερα 70.330 ευρώ και 7.033 ευρώ αντίστοιχα).

 

Επιπρόσθετα ως βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό λαμβάνει υπ* όψιν ο ΕΦΚΑ για να υπολογίσει το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών των χαμηλόμισθων (κατώτατο όριο). Τέλος, με τον κατώτατο μισθό είναι συνδεδεμένος και ο συντελεστής υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων του ΕΓΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΕΑΜ), με συνέπεια να δούμε αλλαγές και στις επικουρικές συντάξεις».

 

Για τον υπολογισμό της κατώτατης και ανώτατης βάσης του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, επιστήμονες και αγρότες, το άρθρο 39 του νόμου 4387/16 (νόμος Κατροόγκαλου) αναφέρει ρητά ότι: «Η μηνιαία ελάχιστη βάση ; υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς καθορίζεται με βάση το ποσό  που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σ.σ.: σήμερα είναι 586,08 ευρώ)». Επίσης, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ με λιγότερο από 5 έτη ασφάλισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της κατώτατης των 586,08 ευρώ), δηλαδή στα 410,25 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η πρώτη εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ στις 20/1/2017 αφορά τη θέσπιση των ενιαίων κανόνων υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016. 'Έτσι, ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08ευρώ (Ετήσιο 586,08X12 * 7.032,96 ευρώ).

 

Αντίστοιχα, ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 ευρώ (Ετήσιο 5.860,80 X12 = 70329,60ευρώ). Συνεπώς, η αύξηση των κατώτατων ορίων των ι μισθών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα έχει επιπτώσεις επειδή θα αυξήσει τη βάση υπολογισμού των εισφορών.

 

Ποιους αφορά η αλλαγή του υπολογισμού εισφορών:

α. Τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ.

β. Τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας,

γ. Τα μέλη ή τους μετόχους οργανισμών, κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα:

1. Τα μέλη δ.σ. AE. σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον.

2. Οι μέτοχοι των ΑΕ. με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με  αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.

3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό ή απόφαση εταίρων.

 

 

 

Πηγή: Ναυτεμπορική 22/9/2018