Οι τράπεζες υποχρεούνται να δέχονται τα εκκαθαριστικά του TaxisNet

Οι φορολογούμενοι να καταγγέλλουν στην Ε.Ε. Τραπεζών τις περιπτώσεις μη αποδοχής εκτυπωμένου από το Internet εκκαθαριστικού για την επιστροφή φόρου

Διευκρινίσεις σχετικά με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του TaxisNet τα οποία είναι εκτυπωμένα από το Διαδίκτυο έδωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος τόνισε πως οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να τα δέχονται.

Αφορμή για τις διευκρινήσεις αποτέλεσαν οι καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι τράπεζες εισπράττουν μεν δόσεις από φορολογούμενους που προσκομίζουν εκτυπωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα, ωστόσο αρνούνται να καταβάλουν την όποια επιστροφή φόρου και αντί της διαδικτυακής εκτύπωσης απαιτούν το πρωτότυπο ενώ αρνούνται να χορηγήσουν και την έκπτωση του 5%.

Οι τράπεζες, αιτιολογούν τις παραπάνω ενέργειες υποστηρίζοντας ότι με παλαιότερες οδηγίες του το υπουργείο είχε διευκρινίσει ότι οι επιστροφές φόρου θα δίδονται μόνο σε όσους έχουν πρωτότυπα εκκαθαριστικά.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Θεοχάρης ζήτησε από τους φορολογούμενους να καταγγέλλουν στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών τις περιπτώσεις που υποκαταστήματα και υπάλληλοι δεν δέχονται το εκτυπωμένο από το Internet εκκαθαριστικό σημείωμα για την καταβολή ή την επιστροφή φόρου.