Όλα τα κοσμήματα πρέπει να φέρουν κωδικό κατασκευαστή – Πίνακες

Κωδικός και περιεκτικότητα των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Aριθμ. 91354 (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017), όλα κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύμμεικτα) πολύτιμα μέταλλα που διακινούνται στην Ελλάδα, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα κωδικό κατασκευαστή.
 

Ειδικότερα:

 

Άρθρο 53
Επισήμανση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού

1. Τα κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα που αποτελούνται είτε από ένα ή από περισσότερα (αυτοτελή ή σύμμεικτα) πολύτιμα μέταλλα δηλαδή από πλατίνα ή από χρυσό κίτρινο αμιγή ή λευκό με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο ή από άργυρο ή από πολλά από αυτά είτε από ένα ή περισσότερα πολύτιμα μέταλλα αναμιγμένα με ένα ή περισσότερα κοινά μέταλλα, που διακινούνται στην Ελλάδα, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτα, με κτυπητή μεταλλική σφραγίδα, τις παρακάτω ενδείξεις σε κάποια επιφάνεια του κυριότερου μέρους τους ως εξής: Α. Κωδικό κατασκευαστή σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Β. Την περιεκτικότητα (τίτλο) των κοσμημάτων σε πολύτιμο μέταλλο εκφρασμένη σε χιλιοστά, προκειμένου δε για σύμμικτα θα αποτυπώνεται η περιεκτικότητα του πολύτιμου μετάλλου που κυριαρχεί.
Η παραπάνω περιεκτικότητα (τίτλος) πρέπει να αποτυπώνεται αποκλειστικά σε χιλιοστά και ανήκει σε μία από τις παρακάτω ονομαστικές τιμές του Πίνακα 1:
 

α/α Πολύτιμο Μέταλλο

Επιτρεπόμενοι Τίτλοι

1. Χρυσός (κίτρινος ή λευκός)

375, 585, 750, 916, 999

2. Πλατίνα

850, 900, 950, 999

3. Άργυρος

800, 835, 900, 925, 935, 999

4. Παλλάδιο

500, 999, 950

 

Στις παραπάνω τιμές επιτρέπονται ανοχές που εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα 2 κατά περίπτωση:
 

Πολύτιμο Μέταλλο

Περιγραφή εργασίας

Επιτρεπόμενη ανοχή σε χιλιοστά

Πλατίνα

Συμπαγούς πλάκας

5

Πλατίνα ή άργυρος

Απλής συγκόλλησης

5

Πλατίνα ή άργυρος

Πολλαπλής συγκόλλησης

10

Χρυσός (κίτρινος αμιγής ή λευκός με πρόσμιξη κίτρινου χρυσού με παλλάδιο)

Χωρίς συγκολλήσεις

10

Χρυσός (όπως παραπάνω)

Με κολλήσεις

15

Χρυσός (όπως παραπάνω)

Με πολλές κολλήσεις ειδικής εργασίας, όπως π.χ. τα Σμυρναϊκά βραχιόλια κ.τ.λ.

20

Σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά δύσκολο, η αποτύπωση μπορεί να γίνει σε ένα πλακίδιο συγκολλημένο στα κοσμήματα, κατασκευασμένο από το ίδιο ακριβώς πολύτιμο μέταλλο από το οποίο αποτελούνται αυτά ή από οποιοδήποτε από τα πολύτιμα μέταλλα από τα οποία σύγκεινται τα εν λόγω κοσμήματα, εφόσον τα κοσμήματα είναι κατασκευασμένα από περισσότερα του ενός πολύτιμα μέταλλα.

2. Για τα ως άνω κοσμήματα και λοιπά συναφή αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, ο κωδικός κατασκευαστή ορίζεται ως εξής:

Α. Τον αριθμό (σύμφωνα με τον πίνακα 3) με τον οποίο θα δηλώνονται η περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου, στην οποία υπάγεται ο κατασκευαστής και ο οποίος αποτελείται:

α. Από ένα κεφαλαίο γράμμα της αλφαβήτου (από Α έως Ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητη- ρίου Αθήνας.

β. Από ένα μικρό γράμμα της αλφαβήτου (από α έως ω), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

γ. Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 17 πλην του 16), για την περιφέρεια του Βιοτεχνικού Επι- μελητηρίου Θεσσαλονίκης.

δ. Από έναν αύξοντα αραβικό αριθμό (από 18 έως 90 και το 16), για την περιφέρεια των Επιμελητηρίων της υπόλοιπης χώρας και του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επι- μελητηρίου Ροδόπης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

Επιμελητήριο με την πόλη της έδρας του (1)

Περιφέρεια (2)

Κωδικός αριθμός Επιμελητηρίου (3)

Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ

1. Αθήνας-Αθήνα

Νομός Αττικής (εκτός του Δήμου Λαυρεωτικής)

Α έως Ω

2. Πειραιά-Πειραιάς

Νομός Πειραιά (μαζί με τον Δήμο Λαυρεωτικής)

α έως ω

3. Θεσσαλονίκης-Θεσσαλονίκη

Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Χαλκιδικής

1 έως 15 17

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

1. Νομός Ροδόπης-Κομοτηνή

Νομός Ροδόπης

42

Γ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

1. Κιλκίς- Κιλκίς

Νομός Κιλκίς

16

2. Αιτωλ/νίας-Αγρίνιο

Νομός Αιτωλ/νίας

18 και 19

3. Μαγνησίας-Βόλος

Νομός Μαγνησίας

20

4. Δράμας-Δράμα

Νομός Δράμας

21 και 22

5. Ιωαννίνων- Ιωάννινα

Νομός Ιωαννίνων Νομός Θεσπρωτίας Νομός Πρεβέζης

23, 24 και 25 26 27

6. Ηρακλείου-Ηρά-κλειο

Νομός Ηρακλείου

28, 29 και 30

7. Καβάλας-Καβάλα

Νομός Καβάλας

31 και 32

8. Μεσσηνίας-Καλα-μάτα

Νομός Μεσσηνίας

33

9. Αρκαδίας-Τρίπολη

Νομός Αρκαδίας

34

10. Κερκύρας-Κέρ-κυρα

Νομός Κερκύρας

35, 36 και 37

1
1. Λέσβου-Μυτιλήνη

Νομός Λέσβου

38

1
2. Αχαΐας-Πάτρα

Νομός Αχαΐας

39, 40 και 41

1
3. Σάμου-Σάμος

Νομός Σάμου

43

1
4. Χίος-Χίος

Νομός Χίου

44

1
5. Αργολίδας-Άργος

Νομός Αργολίδας

45

1
6. Άρτας-Άρτα

Νομός Άρτας

46

1
7. Βοιωτίας-Λιβαδειά

Νομός Βοιωτίας

47

1
8. Λακωνίας-Γύθειο

Νομός Λακωνίας

48 και 49

1
9. Δωδεκανήσου-Ρόδος

Επαρχ. Ρόδου Επαρχ. Καρπάθου

50 και 51 52

20. Έβρου-Αλεξαν-δρούπολη

Νομός Έβρου

53

2
1. Ευβοίας-Χαλκίδα

Νομός Ευβοίας

54

2
2. Ημαθίας-Βέροια

Νομός Ημαθίας

55

2
3. Πέλλας-Έδεσσα

Νομός Πέλλας

56

2
4. Καλύμνου-Κάλυ-

Επαρχ. Καλύμνου

57

μνος

Επαρχ. Κω

58

2
5. Καρδίτσας-Καρ-δίτσα

Νομός Καρδίτσας

59 και 60

2
6. Καστοριάς-Καστο-ριά

Νομός Καστοριάς

61

2
7. Κεφαλληνίας-

Νήσος Κεφαλληνία

62

Ιθάκης-Αργοστόλι

Νήσος Ιθάκη

63

 

Νήσος Ζάκυνθος

64

2
8. Κοζάνης-Κοζάνη

Νομός Κοζάνης

65 και 66

2
9. Γρεβενών-Γρεβενά

Νομός Γρεβενών

67

30. Κορίνθου-Κόριν-θος

Νομός Κορινθίας

68 και 69

3
1. Κυκλάδων -Σύρος

Νομός Κυκλάδων

70 και 71 64

3
2. Φθιώτιδας-Λαμία

Νομός Φθιώτιδας

72

 

Νομός Ευρυτανίας

73

3
3. Λάρισας-Λάρισα

Νομός Λάρισας

74, 75 και 76

3
4. Λασιθίου -Αγ. Νικόλαος

Νομός Λασιθίου

77

3
5. Λευκάδας-Λευ-κάδα

Νομός Λευκάδας

78

3
6. Ξάνθης-Ξάνθη

Νομός Ξάνθης

79

3
7. Πιερίας-Κατερίνη

Νομός Πιερίας

80

3
8. Ηλείας-Πύργος

Νομός Ηλείας

81

39.Ρεθύμνης-Ρέθυμνο

Νομός Ρεθύμνης

82

40. Σερρών-Σέρρες

Νομός Σερρών

83 και 84

4
1. Τρικάλων-Τρίκαλα

Νομός Τρικάλων

85

4
2. Φλώρινας- Φλώρινα

Νομός Φλώρινας

86

4
3. Φωκίδας- Άμφισσα

Νομός Φωκίδας

87

4
4. Χανίων-Χανιά

Νομός Χανίων

88, 89 και 90

Β. Τον αριθμό με τον οποίο θα δηλώνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή των εν λόγω κοσμημάτων κ.λπ., ο οποίος θα συνίσταται από έναν άλλο αύξοντα αραβικό αριθμό (από 1 έως 99), θα χωρίζεται με μία τελεία (.) από το γράμμα του αλφαβήτου (κεφαλαίο ή μικρό) ή τον αύξοντα αραβικό αριθμό με τον οποίο δηλώνεται η περιφέρεια του οικείου επιμελητηρίου.
Σε περίπτωση που εξαντληθεί η ποσότητα αριθμών ταυτότητας κατασκευαστών κοσμημάτων που αναλογεί στην περιφέρεια ορισμένων επιμελητηρίων, θα συνεχίζεται η χορήγηση τέτοιων αριθμών (από α/α 1 μέχρι και 99) σε νέους δικαιούχους, με την προσθήκη ενός μικρού γράμματος της αλφαβήτου (από α έως ω), δίπλα από τον τελευταίο αριθμό της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, (π.χ. για την Αθήνα Ωα (1-99) Ωβ (1-99) κ.τ.λ.) και μπορεί να συνεχιστεί αντιστρόφως (π.χ. για την Αθήνα Ψα (1-99)…Ψω (1-99), έως Αα (1-99)…Αω (1-99)).
Ο ανωτέρω αριθμός ταυτότητας κατασκευαστή κοσμημάτων, χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο, κατά τον Πίνακα 1, οικείο Επιμελητήριο, με βάση τους τηρούμενους από αυτά σχετικούς πίνακες (μητρώα). Σε περίπτωση διαγραφής από τα οικεία μητρώα ενός κατασκευαστή για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή έδρας ή επαγγέλματος, ή επωνυμίας ή αποδημίας στο εξωτερικό ή θάνατο, κ.τ.λ.), ο αριθμός ταυτότητάς του εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η διατήρηση του αυτού Αριθμού Ταυτότητας Κατασκευαστή κοσμημάτων, στην περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας ή της Νομικής μορφής Επιχειρήσεως, ή ειδικής ή καθολικής διαδοχής που χωρίς να αλλάζει επιμελητηριακή έδρα, από το περιεχόμενο του καταστατικού της ή του εταιρικού της ή άλλου εγγράφου προκύπτει ότι προέρχεται από προϋπάρχουσα επιχείρηση που χρησιμοποιούσε τον εν λόγω κωδικό αριθμό και της οποίας οι πάσης φύσεως ευθύνες και υποχρεώσεις, έχουν αναληφθεί από την διάδοχο επιχείρηση, με την σύμφωνη γνώμη τυχόν αποχωρησάντων.
Γ. Κοσμήματα τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα, μπορούν να φέρουν εγχάρακτα τα λατινικά στοιχεία GR, πριν από τον υποχρεωτικό κωδικό που περιγράφεται ανωτέρω.

3. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα κοινοτικής προέλευσης θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του παρόντος άρθρου και την ένδειξη του κατασκευαστή ή του υπευθύνου διάθεσης στην αγορά, εγκατεστημένου σε κράτοςμέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταχωρημένου στα μητρώα του κράτους-μέλους και εφόσον στα συνοδευτικά τους έγγραφα επισυνάπτεται έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στο οποίο εμφαίνεται η ταυτότητα του κατασκευαστή ή υπευθύνου στον οποίο αντιστοιχεί η αποτυπωμένη ένδειξη.

4. Κοσμήματα και λοιπά τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα προέλευσης τρίτων χωρών, θεωρούνται ότι πληρούν τις ισχύουσες ανωτέρω διατάξεις, εφόσον φέρουν χαραγμένη την ένδειξη τίτλου σύμφωνα με την παράγραφο 1Β του παρόντος άρθρου και έναν κωδικό του κατασκευαστή από τον οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του (τρίτης χώρας), ο οποίος κωδικός δηλώνεται και στα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και έκθεση εργαστηριακής εξέτασης ή πιστοποιητικό, εκδοθέντα εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου, από ανεξάρτητο εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO 17025 για την πιστοποίηση του τίτλου με βάση τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο.

5. Οι κατασκευαστές ή οι υπεύθυνοι διάθεσης στην ελληνική αγορά φέρουν την ευθύνη για την αποτύπωση και την ακρίβεια των προβλεπόμενων από το παρόν άρθρο ενδείξεων.

6. Οι πωλητές (λιανοπωλητές, ενδιάμεσοι διανομείς) οφείλουν να επαληθεύουν ότι τα κοσμήματα φέρουν τις προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο ενδείξεις. Όταν τους ζητηθεί, υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως τους αγοραστές για την ταυτότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα. Η ευθύνη αυτών και όσον αφορά τις κυρώσεις υπολογίζεται στο ήμισυ.

7. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παραβάσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 ήτοι: α. Για μη ύπαρξη ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά
είδος.

β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά είδος.

γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 6, χίλια ευρώ (1.000€).

 

 

Β