Οπτικά: Απελευθέρωση επαγγέλματος ή παραεπαγγέλματος;

Από τη μέρα της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος των οπτικών αντί για εξυγίανση άνθισε το παραεπάγγελμα


Η «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων από εμπόδια ως προς την άσκησή τους  συνοδεύεται συνήθως από πολλά επιχειρήματα για «άνθηση» της επιχειρηματικότητας, ένταση του υγιούς ανταγωνισμού, πτώση τιμών, εξυπηρέτηση του καταναλωτή κ.α.

Τι συμβαίνει όμως στην πράξη; Πόσο η «απελευθέρωση» εξυγιαίνει ένα επάγγελμα και δεν δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες;

Το επάγγελμα των οπτικών ήταν ένα από αυτά που απελευθερώθηκε στην ίδια φιλοσοφία για καλύτερη λειτουργία της αγοράς των οπτικών. Ωστόσο, όπως μας αναφέρει ο  πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών κ. Στέλιος Μυλόβας από τη μέρα της απελευθέρωσης το μόνο που δεν συνέβη ήταν η εξυγίανση της αγοράς.

Το επάγγελμα απελευθερώθηκε από το 2008 με το ν. 3661/2008. Σύμφωνα με το άρθρο 14, επιχείρηση οπτικών οποιασδήποτε νομικής μορφής μπορεί να ανοίξει κάθε επιχειρηματίας. Η κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλ¬ματος οπτικού έπαψε να είναι προϋπόθεση για την ίδρυση καταστήματος οπτικών. Αντί αυτού τέθηκε ως προϋπόθεση της λειτουργίας του καταστήματος ο ορισμός υγειονομικά υπευθύνου αδειούχου οπτικού, εργαζόμενου αποκλειστικά στο κατάστημα εκτός και αν είναι αδειούχος ό ιδιοκτήτης.

Παράλληλα τα φυσικά πρόσωπα και οι εταιρείες επιτρέπεται να ιδρύουν και να λειτουργούν περισσότερα του ενός κα¬ταστήματα οπτικών ειδών, λαμβάνοντας για κάθε κατάστημα ξεχωριστή άδεια, με διαφορετικό υγειονομικά υπεύθυνο οπτικό.

Από το νόμο ανατέθηκε στην Πανελλήνια Ένωση Οπτικών και Οπτομετρών η σύνταξη και ενημέρωση μητρώου οπτι¬κών καταστημάτων. Στα καταστήματα κατοχυρώθηκε ότι η διάθεση ομματοϋαλλίων διορθωτικών των διαθλα¬στικών ανωμαλιών των οφθαλμών (πλην των τυποποιη¬μένων ομματοϋαλλίων πρεσβυωπίας, τα οποία μπορούν να πωλούνται και από τα φαρμακεία), φακών επαφής, υγρών φακών επαφής και γενικά όλων των συναφών προς την όραση ειδών, γίνεται αποκλειστικά από τα καταστήματα οπτικών ειδών.

Άνθιση του παραεπαγγέλματος

Τι δήλωσε στο www.eea.gr ο  πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών κ. Στέλιος Μυλόβας:

Από τη μέρα της «απελευθέρωσης» αντί για εξυγίανση συνέβη το ακριβώς αντίθετο από αυτό που οι κυβερνητικές διακηρύξεις και η εισηγητική έκθεση της «απελευθέρωσης» πρόβλεπαν. Άνθισε το παραεπάγγελμα! Εκατοντάδες παράνομα καταστήματα οπτικών έχουν ανοίξει με νομιμοφανείς ή μη διαδικασίες που στην ουσία καταστρατηγούν το νόμο πατώντας πάνω στα παραθυράκια της απελευθέρωσης.
Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που θα ελέγξει αν τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος π.χ. για αποκλειστική απασχόληση αδειούχου οπτικού τηρείται, αν γίνονται αυτοψίες ελέγχου των καταστημάτων κλπ. Είχαμε και παλιά πααραεπαγγελματικες δραστηριότητες αλλά μετά την «απελευθέρωση» έγινε το «μπαμ». Δεν απελευθερώθηκε το επάγγελμα αλλά το παραεπάγγελμα!
Δεν γίνονται έλεγχοι. Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών και δεν ξέρουμε πως θα προστατευθούν. Εδώ δεν μιλάμε για απελευθέρωση αλλά για ασυδοσία. Στην Βρετανία την οποία επικαλούνται για την ελευθερία στην άσκηση του επαγγέλματος, υπάρχει ελευθερία όχι ασυδοσία. Οι κανόνες τηρούνται επακριβώς και οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Όποιος συλληφθεί παράνομος οι κυρώσεις γι αυτόν είναι πολύ βαριές. Το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχει το δικό μας φαινόμενο του παραεπαγγέλματος.
Εμείς ένα μήνυμα δίνουμε προς τους υπουργούς: ακούστε τους οπτικούς ειδικούς στο επάγγελμα όταν θέλετε να κάνετε αλλαγές. Από αυτό όλοι έχουν να κερδίσουν.