Ως 24 δόσεις τελικά οι διευκολύνσεις για τις επιχειρήσεις

Μικρού βεληνεκούς ήταν τελικά η βελτίωση που έκανε το υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών των νομικών προσώπων, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι Ευρωπαίοι έβαλαν βέτο σε μεγάλη αύξηση του αριθμού των δόσεων.

Με νομοτεχνική βελτίωση, το υπουργείο Οικονομικών ανέβασε τις δόσεις στις 24 από 18, εφόσον πρόκειται για τακτικές φορολογικές υποχρεώσεις (π.χ. φόρος εισοδήματος), ενώ οι δόσεις ανεβαίνουν στις 36 από 30, εφόσον πρόκειται για οφειλές από έκτακτη αιτία (π.χ. φόρος κληρονομιάς).

Οι αλλαγές αυτές συμπαρέσυραν και την κλίμακα του «κουρέματος» των προσαυξήσεων. Συγκεκριμένα, για επιχειρήσεις οι οποίες ρυθμίζουν τις οφειλές τους σε έως 24 δόσεις παρέχεται απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό :

·        100% εφόσον εξοφλούνται εφάπαξ

·        70% για εξόφληση σε 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις

·        40% για εξόφληση από 13 έως και 18 μηνιαίες δόσεις και

·        20% για εξόφληση από 19 έως και 22 μηνιαίες δόσεις

Στην περίπτωση φόρων από έκτακτη αιτία, η δυνατότητα εξόφλησης σε έως 36 δόσεις συνοδεύεται από απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό:

·        100% για εφάπαξ εξόφληση

·        85% για 2 έως 6 δόσεις

·        70% για 7 έως και 12 μηνιαίες δόσεις

·        60% για 13 έως 18 δόσεις

·        40% για εξόφληση σε 19 έως 24 μηνιαίες δόσεις και

·        20% για 25 έως και 30 μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση όπου υφίστανται οφειλές τους ίδιου οφειλέτη που μπορούν να ρυθμίζονται άλλες σε έως 24 και άλλες σε έως 36 μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται διακριτά.