tuv-iso-logo

Π. Παντελής: Έφτασε η ώρα του επιδόματος θέρμανσης και της επιστροφής της επιστρεπτέας…

Του Παναγιώτη Παντελή, Φοροτεχνικού και Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α.

Σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα – Φοροτεχνικό

 

Η εβδομάδα που μας πέρασε ξεκίνησε «ζεστά» θα μπορούσαμε να πούμε, αφού την Τρίτη με την έκδοση της Α.1243/2021 ξεκαθάρισε όλο το τοπίο και άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2021-2022. Η διαδικασία των αιτήσεων άργησε πολύ να ανοίξει σε σχέση με τις πρώτες ανακοινώσεις του Υπουργού, αφού τα κρύα ξεκίνησαν από τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.

 

Αρκετά στοιχεία της απόφασης τα είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μας (βλ. Μια μικρήαναφορά στο επίδομα θέρμανσης και οι αδικίες της Κρήτης) όπου αναφέραμε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, καθώς και το minimum-maximum ποσό επιδότησης. Ας δούμε όμως συγκεντρωτικά όλα τα κριτήρια και τις λεπτομέρειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τις αιτήσεις που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι έως την 15η Δεκεμβρίου 2021:

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα για τον άγαμο/εν διαστάσει/σε κατάσταση χηρείας, πρέπει να είναι έως 14.000€, ενώ για τον έγγαμο, το οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 20.000€ προσαυξημένο κατά 3.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

 

Στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας, το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 23.000€ προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.

 

Αξίζει να τονίσουμε ότι αφού η βάση είναι για άλλη μια φορά το φορολογητέο εισόδημα, καταλαβαίνουμε ότι η παγίδα με τα τεκμήρια παραμένει, έστω κι εάν πέρυσι, λόγω των ιδιαίτερων εγκυκλίων, μειώθηκαν οι φορολογούμενοι που είχαν πρόβλημα με αυτά.

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας η οποία προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2021, δεν πρέπει να υπερβαίνει για τον άγαμο τις 180.000€, ενώ για τον έγγαμο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000€.

 

ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Το ποσό επιδόματος θα προκύπτει σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού, η οποία έχει ως εξής:

 

 

300 € * Συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό + 20% για κάθε εξαρτώμενο μέλος του δικαιούχου

 

 

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100€ και μεγαλύτερο των 750€ υπό τη βασική προϋπόθεση ο δικαιούχος να έχει προβεί σε αγορά επιδοτούμενου καυσίμου ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του δικαιούμενου επιδόματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι για να ληφθεί ολόκληρο το επίδομα, η αξία της κατανάλωσης θα πρέπει να είναι διπλάσια του επιδόματος. Στην περίπτωση που δεν είναι διπλάσια, το επίδομα περιορίζεται στο μισό της κατανάλωσης.

 

Προκαταβολή: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης έως τις 30/11/2021, ο αιτούμενος λαμβάνει έως την 10η Δεκεμβρίου 2021 ως προκαταβολή το ποσό του επιδόματος θέρμανσης που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2020/2021. Σε περίπτωση που οι παραγγελίες δεν επαρκούν, το πλεονάζον ποσό της προκαταβολής θα ζητηθεί να επιστραφεί.

 

Α’ δόση : Έως την 30ή Δεκεμβρίου 2021 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2021 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Δεκεμβρίου 2021.

 

Β’ δόση : Έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.

 

Γ’ δόση : Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρησης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022, με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

 

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας προκαταβολής που έχει ληφθεί από τον αιτούμενο.

 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Από το επίδομα θέρμανσης εξαιρούνται οι εξής φορολογούμενοι :

 

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών προσώπων σαν εξαρτώμενα μέλη

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία θα δηλωθούν στη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 ότι φιλοξενούνται

Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης, καθώς και εκείνα τα οποία διαθέτουν περισσότερα των δύο Ε.Ι.Χ., συμπεριλαμβανομένων των ευρισκομένων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής

Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη

Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα

Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

Κλείνοντας το θέμα για το επίδομα θέρμανσής, αξίζει να διευκρινιστεί ότι η περίοδος αγορών για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι από την 15/10/2021 έως 31/03/2022, ενώ για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από τις 01/06/2021 έως και τις 31/03/2022.

 

Στη συνέχεια της εβδομάδας όμως αποδείχθηκε πως πιο «καυτές» από το επίδομα θέρμανσης που ανακοινώθηκε, είναι οι 3 Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν ΓΔΟΥ 1048/2021 , ΓΔΟΥ 1049/2021 και ΓΔΟΥ 1054/2021 , με τις οποίες ξεκαθαρίζει το ζήτημα της επιστροφής των 7 επιστρεπτέων προκαταβολών, οι οποίες δόθηκαν στις επιχειρήσεις το προηγούμενο διάστημα του κορωνοϊού. Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις δίνεται περίοδος χάριτος στις επιχειρήσεις που έλαβαν ποσά από επιστρεπτέες έως 31/12/2021. Το συγκεκριμένο ποσό δεν θα επιβαρυνθεί με επιτόκιο όπως είχε αρχικά εξαγγελθεί, ενώ, μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης το οποίο θα καταβληθεί θα είναι πληρωτέο σε 60 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, όπου κάθε δόση θα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα, με την πρώτη να λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος (δηλαδή 28/01/2022). Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης όλου του ποσού πριν τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή έως τις 31/12/2021, θα χορηγείται έκπτωση 15% του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης.

 

ΥΨΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Το ύψος του ποσού που θα πρέπει να επιστραφεί ορίζεται βάσει 2 κριτηρίων: αυτό της ημερομηνίας έναρξης εργασιών της επιχείρησης ή του υποκαταστήματός της και αυτό της πτώσης των ακαθάριστων εσόδων μεταξύ των φορολογικών ετών 2019 και 2020.

 

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

 

α) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

 

β) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

 

γ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

 

Αυτονόητο είναι ότι θα έπρεπε να έχουν τηρηθεί οι όροι που όριζαν οι εγκύκλιοι των επιστρεπτέων προκαταβολών, που κατά κύριο λόγο αφορούσαν την παραμονή του ίδιου αριθμού εργαζομένων.

 

Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

 

α) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

 

β) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση.

 

Βέβαια και για αυτές τις επιχειρήσεις αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να έχουν τηρηθεί οι όροι που αναφέρουν οι εγκύκλιοι.

 

Αξίζει να αναφερθεί ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, για τις περιπτώσεις α και β ανωτέρω, για τον υπολογισμό των εσόδων και της ζημίας του φορολογικού έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2020 έως και τις 30/06/2021. Για τον υπολογισμό των εσόδων του φορολογικού έτους 2019 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2019 έως και τις 30/06/2020.

 

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β, το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα.

 

Τέλος , τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις είναι δύο :

 

  1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

 

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

 

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

 

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία 2 έτη:

 

– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5, και

 

– ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

 

  1. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. Το εν λόγω πιστοποιητικό αναζητείται υπηρεσιακά, όταν η επιχείρηση έχει έδρα σε περιοχή που το αρμόδιο Πρωτοδικείο έχει μπει στο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας.

 

Πολύ μας ρωτάνε εάν τα προαναφερόμενα ποσά των επιστρεπτέων προκαταβολών θα είναι τα τελικά ή θα υπάρξει επιπλέον μείωση. Απάντηση σε αυτό φυσικά και δεν μπορούμε να έχουμε, αφού ακόμα δεν είμαστε Υπουργοί Οικονομικών, αλλά από αυτό που ακούμε ήδη γνωρίζουμε ότι η περίοδος χάριτος μελετάται να παραταθεί λίγο ακόμα. Αναμένουμε τις εξελίξεις…

 

Πηγή: e-forologia.gr