Πανελλαδικές-ΓΕΛ: Συνέχεια με τρία μαθήματα προσανατολισμού-Τα θέματα

Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών...

Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκε σήμερα τη μάχη των Πανελλαδικών οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάστηκαν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στη Φυσική, ενώ οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στο μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΛ

ΤΑ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΛ